Arquivo por etiquetas: Ángel Ruíz Ayucar

A Guarda en “Mientras llueve en la frontera”, novela de Ángel Ruíz Ayucar

frontera1

A memoria da Guarda vai desaparecendo a pasos axigantados e non polos predios antigos aos que se seguen a derrubar indolentemente senón tamén polas persoas maiores que morren e levan consigo un legado de coñecementos que non se soubo recoller a tempo. Ante isto resulta que cada vez máis hai que esforzarse para atopar fontes que nos falen do noso pasado. E ante este complicado diagnóstico terminal resulta difícil atopar información oral ou física e o único que nos queda son as fontes escritas onde, de vez en cando, xorden verdadeiros contenedores explícitos da nosa historia.

Dentro das fontes escritas existen xéneros máis proclives á servir de testemuña dos tempos. Así o máis frecuente é revisar textos legais, administrativos ou relixiosos, diarios íntimos ou ensaios académicos, mais, as veces, xorden sorpresas como a que imos a dar conta neste artigo, a existencia dunha novela que retrata, por medio da ficción, un episodio escuro da nosa historia recente: os difíciles anos da posguerra. A publicación da que estamos a falar é a novela de Mientras llueve en la frontera, de Ángel Ruíz Ayucar, escrita en Madrid, do 1 de febreiro ao 21 de maio de 1956 e publicada en 1957 na editorial Luís de Caralt de Barcelona.

Este escritor foi, ao mesmo tempo, xornalista e militar español no corpo da Guardia Civil. Naceu en Ciudad Rodrigo, en Castilla-La Mancha, no ano 1919 e, segundo as investigacións, finou fai uns anos, aínda que non se soubo precisar exactamente. Fillo dun notario da súa cidade, ingresou de mozo na carreira militar para non abandonala. Debido a súa profesión estivo destinado en moitas localidades do estado español, entre elas A Guarda. Non obstante, a outra vocación da súa vida foi a escritura, con obras de ficción e xornalísticas como os artigos que escribiu en diarios como Pueblo, El Español e El Alcazar, de cuxo equipo editorial chegou a formar parte.

Entre as súas novelas destacan: La sierra en llamas (1953), Las dos barajas (1956) e Para qué (1958). Como vemos a súa actividade literaria novelesca a concentrou nos anos 50, onde en apenas sete anos realizou catro novelas. As súas propostas afondaban en facer retratos da sociedade española da época, cun estilo con certas referencias da literatura española de posguerra con visións próximas ao realismo social que secundaron os escritores da chamada “Terceira vía” da literatura española de posguerra, representada por Camilo José Cela, Gonzalo Torrente Ballester, Miguel Delibes ou Carmen Laforet.

Estes escritores, nos anos 50, abandonan a “literatura dos vencedores” e botaron man do realismo social. Esta tendencia, predominante ao longo da década, revitaliza o realismo tradicional a partir de estímulos externos contemporáneos, entre os que se atopan o cinema neorrealista e a novela americana (Dos Passos) e italiana (Pavese). Unha cima desta corrente pode considerarse La colmena, de Camilo José Cela.

Mientras llueve en la frontera, de Ángel Ruiz Ayucar tamén afonda na realidade máis sórdida abordándoa por medio da denuncia de situacións sociais inxustas e pouco “edificantes” como é o caso do contrabando no último tramo do río Miño. Mais esta semellanza móvese a niveis moi superficiais xa que o seu discurso crítico sobre a realidade estaba supeditado á defensa da política que sustentaba o réxime ditatorial. En moitos momentos da narración salpícanse con glosas nas que se fan comentarios doctrinantes e panfletarios.

O relato de Mientras llueve en la frontera é moi cinematográfico, está estruturado en episodios que son os intervalos horarios correspondendo en total a menos dun día. Por ende existe certo desexo de ampliar as visións sobre a sociedade por medio dos personaxes colectivos e corais que enriquecen a trama. Unha densidade e unha condensación que lle dan unha estraña e suxerinte vida a esta “fauna fluvial”.

Unha vez despachado o comentario literario afondaremos en Mientras llueve en la frontera interesándonos na súa función de crónica dos últimos anos da década dos corenta na Guarda, uns anos que, de maneira común, deuse en chamar “os anos da fome”. No prólogo da novela Ayucar fai unha pequena introdución intentando facer unha descrición do territorio por medio dunha panorámica xeral sobre a paisaxe e os referentes xeográficos máis importantes da Guarda e a súas proximidades, escenario da historia.

Así encontramos unha descrición moi exacta sobre a vila da Guarda, “amontonándose -por un lado-, unas viejas casas alrededor del puerto marinero y estirándose –por otro-, carretera de Tuy adelante, no se sabe si en busca de un río, que no acaba de encontrar, pese a lo que dicen las geografías, o de una tierra ubérrima que sustituya a mar que se le queda pequeño”. Tamén inclúe notas sobre aspectos da sociedade e da economía da Guarda para establecer un retrato fidedigno das circunstancias que moven aos personaxes. Neste punto atopamos un parágrafo esclarecedor: “Porque el mar, el inmenso mar océano que un día puso espanto a los navegantes, les resulta pequeño a los guardeses, desde el momento en que no es capaz de proporcionar el número de sardinas necesario para dar ocupación a sus cientos de gamelas, y pan a la multitud sufrida y maltratada que, en el barrio de “La Marina”, vide del producto de sus embarcaciones”.

Nesta parte explicativa da novela o autor tamén fai un aviso sinalando que moitos lectores poden sentirse tentados a buscar a verdadeira identidade dos personaxes mais a trama é imaxinaria e os protagonistas creounos o autor. Ruíz Ayucar fai esta aclaración para “evitar interpretacións maliciosas”. O escritor estivo residindo e traballando no cuartel da Guardia Civil da Guarda a finais dos anos 40 e principios dos 50 e moitos dos personaxes puideron estar inspirados en persoas reais. Incluso o papel do Capitán da Guardia Civil pode estar inspirado no propio escritor. Desde a actualidade resulta complicado rastrexar identidades mais o personaxe de Gerardo ten moitas similitudes á vida dun célebre guardés que chegou a ser alcalde da Guarda. Mais os personaxes son moitos e así, nun breve inventario, atopámonos co mestre de escola Don Olimpio, os contrabandistas Mauricio e Silveira, os patróns das barcas de pasaxeiros o “Fuciños” e o “Moca”, o aduaneiro “Tobi”, o bruxo “Pedro”, o gameleiro “Xurelo”, o portugués Moleiro da Silva,…

Ao finalizar o prólogo o reloxo comeza a andar… A esta introducción o escritor o denomina “dar cuerda al reloj para que los personajes de la novela hechen a vivir”. Ruíz Ayúcar despídese deste preámbulo coa seguinte pregunta: “¿Es la vida o es el reloj quien decide el destino de los hombres?” Dito isto a novela comeza andar estruturándose en episodios que sinalan referencias horarias. A trama da historia acontece en pouco menos dun día, os personaxes van aparecendo e o escritor os vai presentando, o que foron e o que se dispoñen a facer. Ao longo da novela eses personaxes crúzanse e mestúranse, facendo unha rede tupida de dependencias entorno ao fenómeno do contrabando. Mientras llueve en la frontera relata unha xornada ideal de contrabando. Un día no que a choiva non para de caer, onde a escuridade axuda a proceder nesta actividade delictiva. Toda a trama organízase entorno aos preparativos dunha grande operación e como o Capitán da Guardia Civil intenta impedilo. Mais a pesar desta historia policiaca a novela tamén ten aspectos etnográficos e de crónica social debido a súa forte perspectiva realista.

Facendo un achegamento pormenorizado polas distintas secuencias da novela podemos deambular por distintos lugares da Guarda. A novela comeza describindo a viaxe en autobús desde Baiona e a Guarda a través dun personaxe que ven desde Vigo. Despois deambulamos polas rúas da Guarda que o centro neurálxico da trama. Así, nas distintas páxinas, vemos como o autor nos dá conta de cómo era a vida das súas xentes, os establecementos (tendas, bailes, tabernas, igrexas, convento), o barrio da Marina, a vida dos mariñeiros, as comunicacións coas aldeas veciñas, o Monte Santa Trega, as supersticións, o Sporting Guardés… Mais tamén se dan conta doutros lugares como Camposancos, A Pasaxe, Salcidos, O Castro ou Goián. Mais aquí é o de Ángel Ruíz Ayúcar se toma unha licenza e centra o “cuartel xeral” dos contrabandistas nunha aldea ficticia que se chama “Canera”. Este topónimo inventado pode ser o cruce de palabras como Canosa e Eiras. Esta localidade inventada debeu ser un subterfuxio do escritor para agochar os seus personaxes e para non dotar de mala fama aos veciños das zonas máis proclives a explotar a actividade económica do contrabando.

A historia vaise precipitando segundo pasan as horas (os capítulos). Tras o desenlace da trama principal, o reloxo móvese velozmente intentando percorrer a consecuencia dos actos nos distintos personaxes. Ruíz Ayucar non perde esta ocasión para introducir reflexións moralistas con referencia a pensadores e ás virtudes relixiosas. Cando o personaxe catalizador da conclusión chega á súa casa o tempo deixa de chover. Deste modo o clima chuvioso (un personaxe máis) ven a remarcar a atmosfera da historia e, incluso, o fin da choiva adquire valores de dar unha imaxe á moraliña final. E isto, ao final, é o máis significativo de Mientras llueve en la frontera, que a historia que desenvolve a novela permite unha crónica efectiva da vida (clima) na Guarda da posguerra. E así podemos facer nosa a expresión que o escritor mantén no prólogo: “Lo único que é intentado copiar de la realidad ha sido el clima. Y aquí sí que quisiera haber acertado, de forma que cuantos lo conozcan puedan reconocerlo, y los restantes sentirlo”.

Dito isto convido a todos os guardeses a ler esta novela para que podan recoñecer os lugares polas que transita a acción da mesma e para que podan sentir os modos de vida nun período da súa historia aínda non moi afastada.

Xurxo González

Advertisement